Naujienos

UAB „Metaco“ įgyvendina projektą pagal ES paramos priemonę „DPT Pramonei LT+“

Informuojame, kad UAB „Metaco“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0042 „UAB „Metaco“ didelio poveikio technologijų diegimas modernizuojant gamybinę bazę“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“. Projekto vertė preliminariai sieks 795 570 EUR, iš jų Europos plėtros regioninio fondo parama – 318 228 EUR.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos naujos lazerinio pjovimo staklės. Įdiegus naują metalo pjovimo lazeriu įrangą, atsiras galimybė pradėti gaminti naujus inovatyvius produktus. Įsisavinus ES struktūrinių fondų lėšas bus įsigyta moderni DPT technologinė įranga, sukurtos naujos darbo vietos, padidintas įmonės darbo našumas, apyvartą bei eksporto potencialas. Projekto dėka atsiras galimybė gaminti inovatyvius produktus, kurių gamyba iki šiol nebuvo įmanoma.

Parašykite!